O Fundacji
Kadra
Partnerzy
Kontakt
Dla dzieci 3-6
Dla dzieci 7-14
Dla dorosłych
Wydarzenia
Rysunek i malarstwo
Podróże i plenery
   
 


Fundacja Horyzonty Sztuki zajmuje się propagowaniem, upowszechnianiem, promocją i edukacją w zakresie sztuk plastycznych oraz innych form sztuk artystycznych w tym wizualnych, teatralnych, muzycznych i tańca dzieci, młodzieży i dorosłych. Dba o podtrzymywanie tradycji narodowej. Kształtuje i umacniania porozumienie ogólnoeuropejskiego poprzez propagowanie i upowszechnianie sztuk artystycznych. Organizuje wystawy, konkursy, wernisaże, warsztaty, szkolenia oraz plenery. Podejmuje przedsięwzięcia wspierające rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne i prospołeczne. Skupiania wokół idei Fundacji artystów,  działaczy, nauczycieli  oraz rozwija kontakty z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi i naukowymi. Buduje pomost pomiędzy różnymi rodzajami sztuk.